Johannessen, Lise Berit

Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, foredrag, fagmedisinske foreninger, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Telefon 951 43 770