Lerum, Sverre

Lerum, Sverre - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E.post: sverre.lerum@legeforeningen.no
Telefon 482 64 166