Mjelva, Sara Underland

Seniorrådgiver helsepolitikk
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Sara.underland.mjelva@legeforeningen.no
Telefon 975 36 992