Vollen, Anders

Seniorrådgiver helsepolitikk

Koordineringsansvar Stortinget, media og samfunnskontakt, helsepolitiske saker til sentralstyret, helseøkonomi, policy- og strategidokumenter, innlegg, foredrag, kronikker m.v.

E-post: anders.vollen@legeforeningen.no
Telefon 901 40 226