Wærnes, Daniel

Senior kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post:daniel.waernes@legeforeningen.no
Telefon 906 08 134