Tidsskriftet

Telefon: 23 10 00 00
E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no
Innsending av manus: mc.manuscriptcentral.com/tidsskriftet
Eyr - Møterom for tidsskriftet

               
Brean, Are - Sjefredaktør

E-post: Are.Brean@tidsskriftet.no
Telefon 464 53 623

Redaksjonen

Holtermann, Merete Kile - Redaksjonssjef

E-post: Merete.Holtermann@tidsskriftet.no
Telefon 915 31 922
   

Grønneberg, Lotte -  Visuelt ansvarlig (55 %)
Visuell profil, illustrasjoner og foto.

E-post: Lotte.Gronneberg@tidsskriftet.no 
Telefon 932 85 440 

   
  Lorentzen, Hilde - Grafisk designer

E-post: hilde.lorentzen@tidsskirftet.no
   
Jacobsen, Lisa Dahlbak - Journalist / frontsjef
Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Tidsskriftet på nett, frontredigering og sosiale medier. Reportasjer, eksterne skribenter, nyhetsbrev mm.

E-post: Lisa.Dahlbak.Jacobsen@tidsskriftet.no
Telefon 482 13 684
   
 

Rønold,  Irene Thoresen - Journalist / frontsjef 
(Vikar for Lisa Dahlbak Jacobsen)
Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Tidsskriftet på nett, frontredigering og sosiale medier. Reportasjer, eksterne skribenter, nyhetsbrev mm. 

E-post: irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no 
Telefon 482 13 684

Ryvarden, Einar - Digitalsjef
Redaksjonelle IT-systemer og kontakt med IT-leverandører, drift og endringer på tidskriftet.no

E-post: Einar.Ryvarden@tidsskriftet.no
Telefon 982 16 665
   
Seljebotn, Berit - Produksjonssjef
Tidsskriftproduksjon, trykkerikontakt, distribusjon, temahefter.

E-post: Berit.Seljebotn@tidsskriftet.no
Telefon 970 91 460
   
Been, Marit Fjellhaug - Manuskriptredaktør
Manuskriptbearbeiding, språkveiledning og forfatterkorrektur. 

E-post: marit.fjellhaug@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 150
   

Rognes, Stig - Manuskriptredaktør
Manuskriptbearbeiding, språkveiledning og forfatterkorrektur.

E-post: stig.rognes@tidsskriftet.no 
Telefon 417 01 150

   
Didriksen, Julie - Teknisk redaktør
Produksjon og korrektur av artikler, arbeidsflyt, nettkorrektur, oversettelser mm.

E-post: Julie.Didriksen@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 103
   
Seberg, Gunn Marit - Teknisk redaktør 
Manusbehandlingssystemer, intern og ekstern brukerveiledning, henvendelser, bokanmeldelser og stiling av manus.

E-post: gunn.marit.seberg@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 109
   
Slusarczyk, Paulina - Teknisk redaktør   

Stiling, korrektur og produksjon av artikler.

E-post: Paulina.Slusarczyk@tidsskriftet.no 
Telefon 417 01 104

   
Dahl, Anne-Britt - Redaksjonskonsulent
Manusmottak, minneord, forfatterveiledning og henvendelser.

E-post: anne.britt.dahl@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 102
   
Kvarme, Jorunn B. - Redaksjonskonsulent
Henvendelser, drift av kontoret/redaksjonen, utbetaling honorarer, møter og arrangementer, gjesteskribenter.

E-post: Jorunn.Kvarme@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 107
   

 

Markedsseksjonen

Knutsen, Ellen Bye - Markedssjef
Ansvar for markedsføring, events, annonsesalg i Tidsskriftet. Ansvar for markedsføring av medlemsfordeler og forhandlinger med avtalepartnere.

E-post: ellen.bye.knutsen@tidsskriftet.no
Telefon 922 89 847
   
Jacobsen, Elisabeth - Markedsrådgiver
Prosjektleder for videreutvikling Legejobber.no. Kommersielt og redaksjonelt ansvarlig for Legejobber.no. Publisering på Tidsskriftet.no, sosiale medier og nyhetsbrev.

E-post: elisabeth.jacobsen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 06
Mobil    951 88 005
   
  Anderssen, Njål - Markedskoordinator
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet.

E-post: njal.anderssen@tidsskriftet.no
Telefon 951 76 684
   
  Bjørnstad, Tina - Markedskoordinator
Stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet.

E-post: tina.bjornstad@tidsskriftet.no
Telefon 951 76 684
   

Medisinske redaktører

Ørstavik, Ragnhild - Assisterende sjefredaktør

E-post: Ragnhild.Orstavik@tidsskriftet.no
Telefon 992 72 444

 

Frich, Lars - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: larsfrich@hotmail.com
   
Gjersvik, Petter - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Petter.Gjersvik@tidsskriftet.no
   
Groote, Inge Rasmus - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: ingemus@hotmail.com
   

Haga, Jon Magnus - Medisinsk redaktør 
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: jon.magnus.haga@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 105

 
Hem, Erlend - Medisinsk redaktør
Redaktør for Tidsskriftets språkspalte.

E-post: erlend.hem@medisin.uio.no
   
Kalager Mette - Medisinsk redaktør (20%)

Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: mette.kalager@kreftregisteret.no
   

Lunde, Siri -  Vitenskapelig redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Publiseringsetiske problemstillinger.

E-post: siri.lunde.stromme@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 108

   
Rosness, Tor - Medisinsk redaktør

Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: rosness@gmail.com
   
  Rostadmo, Martine - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: Martine.Rostadmo@tidsskriftet.no
Telefon  417 01 108
   
Sivertsen, Øyvind Stople - Medisinsk redaktør

Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning.

E-post: Oyvind.Stople.Sivertsen@tidsskriftet.no
   
Slagstad, Ketil - Medisinsk redaktør
Debattredaktør, vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Ketil.Slagstad@tidsskriftet.no
Telefon 909 67 373
   

Tveito, Kari - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Kari.Tveito@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 111

   

Vangsnes, Liv-Ellen - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.
 
E-post: Liv-Ellen.Vangsnes@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 112

   
Aandstad, Elena V. - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. 

E-post: Elena.Aandstad@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 100
Mobil    917 18 942