Didriksen, Julie

Teknisk redaktør
Produksjon og korrektur av artikler, arbeidsflyt, nettkorrektur, oversettelser mm.


E-post: Julie.Didriksen@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 103