Gjersvik, Petter

 

Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Petter.Gjersvik@tidsskriftet.no