Grønneberg, Lotte

Visuelt ansvarlig
Visuelt ansvarlig (55 %)
Visuell profil, illustrasjoner og foto.

E-post: Lotte.Gronneberg@tidsskriftet.no
Telefon 932 85 440