Jacobsen, Elisabeth

Markedsrådgiver
Prosjektleder for videreutvikling Legejobber.no. Kommersielt og redaksjonelt ansvarlig for Legejobber.no. Publisering på Tidsskriftet.no, sosiale medier og nyhetsbrev.

E-post: elisabeth.jacobsen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 06
Mobil    951 88 005