Kvarme, Jorunn B.

Redaksjonskonsulent
Henvendelser, drift av kontoret/redaksjonen, utbetaling honorarer, møter og arrangementer, gjesteskribenter.

E-post: Jorunn.Kvarme@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 107