Anderssen, Njål

 

Markedskoordinator 
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet.

E-post: njal.anderssen@tidsskriftet.no
Telefon 951 76 684