Rostadmo, Martine

  Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: Martine.Rostadmo@tidsskriftet.no
Telefon  41 70 11 08