Seberg, Gunn Marit

Teknisk redaktør
Manusbehandlingssystemer, intern og ekstern brukerveiledning, henvendelser, bokanmeldelser og stiling av manus.


E-post: gunn.marit.seberg@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 109