Slagstad, Ketil

 

Lege / assisterende medisinsk redaktør (vikar)
Debattredaktør, vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Ketil.Slagstad@tidsskriftet.no
Telefon 909 67 373