Tveito, Kari

 

Medisinsk redaktør 
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Kari.Tveito@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 111