Vangsnes, Liv-Ellen

 

Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler.

E-post: Liv-Ellen.Vangsnes@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 112