Generalsekretærens stab

               
Riise, Geir - Generalsekretær
Sekretariatets leder

E-post: geir.riise@legeforeningen.no
Telefon 911 05 817
   
Nordli, Anne Torill - Stabsjef

E-post: anne.torill.nordli@legeforeningen.no
Telefon 482 27 720
   
Alfhei, Kristin - Lederassistent
Sentral rolle i forberedelse og gjennomføring av møter og arrangementer i foreningen. Administrativ støtte for president og generalsekretær. Støttefunksjon for ulike organer i foreningen. Sekretær for Eldre legers forening.

E-post: kristin.alfhei@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 44
Mobil    997 28 202
   
Thoresen, Kristin Hekne - Administrasjonskonsulent
Planlegging og avvikling av landsstyremøtene. Sekretærfunksjoner for Rådet for legeetikk og Det koordinerende helse- og omsorgsutvalget. Kursorganisering

E-post: kristin.thoresen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 145
   
  Befring, Anne Kjersti - seniorforsker 50 %

E-post: anne.kjersti.befring@legeforeningen.no
Telefon 958 27 358