Alfhei, Kristin

  Lederassistent
Sentral rolle i forberedelse og gjennomføring av møter og arrangementer i foreningen. Administrativ støtte for president og generalsekretær. Støttefunksjon for ulike organer i foreningen. Sekretær for Eldre legers forening.

E-post: kristin.alfhei@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 44
Mobil    997 28 202