Thoresen, Kristin Hekne

Administrasjonskonsulent
Planlegging og avvikling av landsstyremøtene. Sekretærfunksjoner for Rådet for legeetikk og Det koordinerende helse- og omsorgsutvalget. Kursorganisering.

E-post: kristin.thoresen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 145