Fastlegevikar

Jeg søker etter fastlegevikar til 100 % vikariat f.o.m. 1. mai 2018 - t.o.m. 1. januar 2019 med mulighet til forlengelse. Stillingen er en liste med 1400 pasienter i solopraksis ved Kongsten legekontor, Gamle Fredrikstad. Kongsten legekontor er et veldrevet legekontor som holder til i nyrenoverte lokaler og består i dag av en lege og en sykepleier.

Vi bruker System X som journalsystem. En solopraksis med meget gode inntjeningsmuligheter og godt samarbeid med flere legekontorer i Fredrikstad. Sammen med vikariatet medfølger 1 dag per uke ved Østsiden helsestasjon, samt mulighet for vakter på Fredrikstad og Hvaler legevakt.

Søker må ha relevant erfaring fra fastlegepraksis i Norge, må ha norsk autorisasjon og rett til refusjon fra Helfo. I tillegg må søker ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Ved interesse ta kontakt eller send søknad inkludert CV og referanser til minfastlege@kongstenlegekontor.com