Hudlege avtalepraksis søkes

Vikar 20-80% i veldrevet avtalepraksis lokalisert Hønefos søkes fra juni -18.

Varighet ca. 3 mnd.

Interessert? 

Ta kontakt med: 

Dag Aandahl
Postboks 3103
3501 HØNEFOSS
dag@hud.nhn.no
91758650