Vikariat i avtalepraksis for psykiatri søkes

Spesialist i psykiatri søker 20-100% vikariat i avtalepraksis i Oslo og omegn fra august 2018.

Erfaring som overlege med utredning, medikamentell behandling, kort og langtidspsykoterapi. 1 års erfaring fra avtalepraksis.

Kontakt: l.reykdal@outlook.com