EKG ønskes kjøpt

Jeg ønsker å kjøpe et EKG-apparat til mitt kontor.

Har du EKG-apparat til salgs?

Ta kontakt med:

Farkad Mahmoud Abdal-Razzak
Holbergsgt 15
4306 SANDNES
Epost:sandneslegekontor@yahoo.com
Telefon: 94120930