Analog søylevekt fra legekontor

Seca, model 713. maxvekt 130 kg.

Pris 4000 kr.

Kontakt: ritvakvile@hotmail.com