Fullstendig medisinsk utstyr og inventar til allmennlegepraksis til salgs

Pris: Høystbydende

Selges p.g.a. pensjonering av nåværende eier 1. oktober. Laboratorieutstyr, undersøkelsesbenk (inkl. gynekologisk leie), lamper, kirurgiske og gynekologiske instrumenter, sentrifuge, autoklave, UV-skap, EKG-apparat, 24-timers BT-måling, tympanometri, spirometri, m.m. Også spesialstol til blodprøvetaking, kopimaskin og diverse kontormøbler. Selges samlet eller stykkevis.

Tlf: +47 97721871

E-post: mogensva@outlook.com