Entusiasme og glede ved legearbeidet.

For å kunne hjelpe et herjet menneske, må jeg evne å se, eller i det minste forestille meg, de dypere premissene for den andres væren, verdensbilde og valg. Søren Kierkegaard sa noe av det samme, på sin måte. Det er mulig, det gir mening, og det virker, sier Linn Getz, professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.
Den nye fagaksen rokker ikke ved presidentens rolle som vår øverste leder eller sentralstyrets posisjon, men markerer et tydeligere skille mellom Legeforeningen som faglig aktør og som fagforening, sier Cecilie Risøe, seksjonsoverlege, kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
Det er viktig ikke å glemme at dagens fem sykehus representerer både trygghet og arbeidsplasser for distriktskommuner. Ved at mange parter tas på alvor og kommer med innspill, tror jeg at dette skaper et godt grunnlag for at det nye Mjøs sykehuset vil gi trygge og gode helsetjenester, sier Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør og gynekolog, Sykehuset Innlandet.
- Jeg har opplevet leger i situasjoner hvor de forteller om slitsomme arbeidssituasjoner, krevende hjemmesituasjon, hvor legene tenker; har jeg gjort alt riktig? Da trenger man kanskje å snakke om det. Ressurssenter Villa Sana på Modum bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø, Legeforskningsinstituttet, Oslo.
Dere starter på et flott studium og får et meningsfylt yrke! Vær raus og inkluderende overfor medstudenter. Del forelesningsnotater, del gleder og del sorger. Det er slike verdier det er godt å få med seg i et verdibasert studium som medisin. Det fine med det, er at jo mer de blir brukt, desto bedre blir de, sier Frode Vartdal, dekanus og professor, Oslo.
Det viktigste for Forskningsrådet nå, er å bidra til hvordan Norge går gjennom en grønn, bærekraftig utvikling. Skape grønne arbeidsplasser som baserer seg på kunnskap og forskning. Der har medisinere og leger en kjempeviktig rolle! John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd.