Hold av datoene 3. og 4. november.

Vårmøtet gikk av stabelen på Scandic Nidelven hotell, Trondheim.

Styret i Eldre legers forening for perioden 01.09. 2017 - 31.08. 2019 

Fin Resch - leder
Ragnhild Halvorsen
Berit Grøholt

Last opp vedleggene i pdf og excel.