Veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Praksiskonsulenter finnes nå i nær alle helseforetak i Norge, og gir viktige bidrag som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen.

Ordningen setter i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. Med denne veilederen ønsker Legeforeningen å bidra til at dette viktige arbeidet kan fortsette å utvikle seg til beste for brukerne og tjenestene i en tid hvor økende spesialisering og fragmentering av tjenestetilbudene krever at dedikerte leger arbeider målrettet med samhandling.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.