Endring av skriftstørrelse i nettleseren

Du kan forstørre tekst og innhold på www.legeforeningen.no ved å bruke zoom/forstørrelsefunksjonen til nettleseren din.

Følg instruksen for din type datamaskin og nettleser i oversikten nedenfor:

 
Windows/PC:

 • Firefox:
  Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. Trykk Ctrl + 0 for å gå tilbake til standard størrelse.
 • Google Chrome:
  Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. Trykk Ctrl + 0 for å gå tilbake til standard størrelse.
 • Internet Explorer (versjon 7 og nyere):
  Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut.
 • Opera:
  Trykk '+' (pluss) for å zoome 10%, eller '-' (minus) for å zoome ut med 10%. For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykker du Ctrl + 0 eller trykker * (stjerne).
 • Safari:
  Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykker du Ctrl + 0.

Mac/Apple:

 • Firefox:
  Trykk Apple og '+' (pluss) for å gjøre teksten større eller Apple og '-' (minus) for å gjøre teksten mindre. For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykk Apple + 0.
 • Opera:
  Trykk '+' (pluss) zoome inn med 10%, eller '-' (minus) for å zoome ut med 10%. (I eldre versjoner av Opera kan du også trykke 9 for å zoome inn, og 0 for å zoome ut). For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykker Apple + 0 eller trykker * (stjerne).
 • Safari:
  Trykk Apple og '+' (pluss) for å zoome i, eller Apple og '-' (minus) for å zoome ut. For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykk Apple + 0.