Emner

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Om emner

Valget Emne i den mørke startmenyen viser spesialiteter eller andre temaer som du kan få jevnlige nyheter om. Du kan selv legge til eller fjerne emner etter ønske. Nyhetene kommer fra Legeforeningens nettsider og fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hvordan velger jeg å få fram nyheter om et bestemt emne?

Gå til Emne på startmenyen, velg ‘alle emner’, deretter ’Legg til emne’, og klikk på ‘følg emne’.

Hvordan finner jeg metodedokumenter for min spesialitet?

Gå til Emne og velg din spesialitet. Ved å klikke på valgt emne kommer du til emnesiden for aktuell spesialitet. Her vil relevante dokumenter knyttes til den aktuelle spesialiteten.

3 sider. Side 1 av 1