Om emner

Valget Emne i den mørke startmenyen viser spesialiteter eller andre temaer som du kan få jevnlige nyheter om. Du kan selv legge til eller fjerne emner etter ønske. Nyhetene kommer fra Legeforeningens nettsider og fra Tidsskrift for Den norske legeforening.