Favoritter

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hvordan legger jeg til en intern snarvei, dvs. en lenke til en annen side innenfor Legeforeningens nettsider?

Ved å klikke på Favoritter som finnes på sidene til Legeforeningen og foreningsleddene.

Hvordan legger jeg til en ekstern snarvei?

Ved å skrive inn tittel på lenken/nettsiden og webadresse (URL).

Om favoritter

Her kan du bygge opp din egen lenkesamling med snarveier til både interne og eksterne nettsteder.

3 sider. Side 1 av 1