Grupper

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Dokumenthåndtering og meldinger i grupperom

Jeg får ikke opp noe gruppe

Årsaken til dette kan være at du ikke er med i en gruppe, eller at dine medlemsdata ikke er oppdatert. Gå til Endre profil for å endre dine medlemsdata.

Kan vi bruke grupper som filarkiv?

Grupper kan brukes til å utveksle filer mellom medlemmer av gruppen, men må ikke anses som et permanent filarkiv. Gruppen må selv påse at dokumentene lagres andre steder.

Hvordan klipper og limer jeg fra et diskusjonsinnlegg til grupper?

Marker innlegget, trykk Ctrl+C for å kopiere, og Ctrl+V for å lime det inn i f.eks. Word eller en epost-melding.

Om grupper

Det skilles mellom åpne og lukkede grupper. En lukket gruppe er for en definert gruppe, f.eks. styret i en fagmedisinsk forening. Her kan gruppen diskutere seg imellom, utveksle dokumenter og bruke en felles kalender. Det er opprettet egne rom for styrene i alle fagmedisinske foreninger, yrkesforeninger og lokalforeninger.

5 sider. Side 1 av 1