Kan vi bruke grupper som filarkiv?

Grupper kan brukes til å utveksle filer mellom medlemmer av gruppen, men må ikke anses som et permanent filarkiv. Gruppen må selv påse at dokumentene lagres andre steder.