Om grupper

Det skilles mellom åpne og lukkede grupper. En lukket gruppe er for en definert gruppe, f.eks. styret i en fagmedisinsk forening. Her kan gruppen diskutere seg imellom, utveksle dokumenter og bruke en felles kalender. Det er opprettet egne rom for styrene i alle fagmedisinske foreninger, yrkesforeninger og lokalforeninger.

Les også