Medlem

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Medlemsservice

Generell informasjon om dine fordeler som medlem av Legeforeningen, bl.a. innen reise og overnatting, bank- og forsikringstjenester, juridisk bistand i din legegjerning samt helse- og omsorgstjenester.

Avtaler og medlemsfordeler

Under Mitt medlemskap i den mørke hovedmenyen får til tilgang til arbeidsavtaler og medlemsfordeler. Finn den aktuelle avtalen som gjelder ditt arbeidsforhold.

2 sider. Side 1 av 1