Organisasjon

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hvordan sende e-post/sms til mine medlemmer?

Gå til "Mitt medlemskap" menyen øverst på siden når du er innlogget. Er du registrert som medlem av et styre kan du se "Mine medlemmer".

  • Velg forening og deretter "Send melding til medlemmer" og "Legg til mottakere". Husk å velge "Filtrer" når du har gjort ditt utvalg.
  • Velg enten "Velg alle" eller enkelte, husk "Legg til valgte".
  • Skriv melding og send.

Alle mottakere vil få et automatisk varsel på epost i tillegg til at meldingen legger seg i innboksen til den enkelte i legeforeningen.no.

Som tillitsvalgt, kan jeg være sikker på at epost-adressene til mine medlemmer er korrekte?

Medlemsdataene er oppdatert i den grad medlemmene selv har registrert endringer i medlemsportalen eller meldt fra til Legeforeningen.

Jeg får ikke opp Medlemsoversikt over mine medlemmer selv om jeg er tillitsvalgt i en forening

Gå til Endre profil for å kontrollere og eventuelt endre dine medlemsopplysninger.

Mine medlemmer

I Mitt medlemskap finner du under ‘mine medlemmer’ en oversikt over dine medlemmer dersom du er tillitsvalgt. Du får kun sendt ut meldingen til de aktuelle medlemmene innenfor den gruppen du har tillitsvalgt for.Her kan du sende ut elektroniske brev, møteinnkallinger m.m. til medlemmer og grupper av medlemmer per epost eller sms. Dersom dine medlemmer ike har epost-adresse, får du en adresseliste slik at du kan sende informasjon til disse per brev.

De tillitsvalgte som kommer opp stemmer ikke med mine medlemskap/arbeidsforhold

Gå til Endre profil for å kontrollere og eventuelt endre dine medlemsopplysninger.

Mine tillitsvalgte

I Mitt medlemskap i mørke startmenyen finner du under ‘Mine tillitsvalgte’ en samlet oversikt over dine tillitsvalgte, f.eks. tillitsvalgt for den fagmedisinske foreningen du er tilknyttet og tillitsvalgt på ditt arbeidssted.

6 sider. Side 1 av 1