Som tillitsvalgt, kan jeg være sikker på at epost-adressene til mine medlemmer er korrekte?

Medlemsdataene er oppdatert i den grad medlemmene selv har registrert endringer i medlemsportalen eller meldt fra til Legeforeningen.