MainTeaser

Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud er ikke knyttet til om du er medlem. 

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger deltar i lege-for-lege-ordningen, i regi av de 19 lokalforeningene.

Legeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere.

Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.

Her finner du anbefalt litteratur om det kollegiale støtte- og rådgivningstilbudet, sammen med aktuelle lenker til hjelpetiltak i inn- og utland. Du som har verv som støttekollega, finner også nyttig informasjon om hvordan møte kolleger som sliter.

Helse- og omsorgstilbudet har eksistert siden 1990-tallet. Det kan brukes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Legehelseutvalget koordinerer virksomheten.

Ofte stilte spørsmål om de landsdekkende, kollegabaserte helse- og støtteordningene for leger og medisinstudenter.

Her finner du skjemaer for rapportering/oppgjør for støttekollegavirksomheten. Men også informasjonsmateriell som du kan bruke hvis du skal holde foredrag om det landsdekkende kollegiale tilbudet.