KUP - Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

KUP  var fra september 2000 et felles kvalitetsutvalg for APLF og NSAM. Etter omorganiseringen av de allmennmedisinske foreningene i 2006 er KUP  et undervalg i Norsk forening for allmennmedisin. Det formelle navnet ble endret av NFAs årsmøte 2011 til  "Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet". Forkortelsen er fremdeles KUP.

Faggruppe for  praktisk kvalitetsarbeid ble nedlagt etter oppprettelse av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). Gruppa samlet en rekke praktiske ideer for kvalitetsarbeid. Dette stoffet finnes nå hos SKIL : 

https://www.skilnet.no/idebank/

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin presenterte i 2009 Handlingsplan for legevakt.   Les mer på kompetansesenterets nettsider (lenke)