MainTeaser

Ledelse

Ledelse utøves av mange leger, både de som driver egen virksomhet og er arbeidsgivere, og leger i andre virksomheter, herunder helseforetak, forvaltningsmyndighet eller i organisasjoner.

Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.

Det er for 2019 avsatt til sammen kr 300 000 i lederstipend til leger. Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000.

Legeforeningens nye ledersatsing for yngre leger tar nå imot søknader til første kull. Oppstart er høsten, 2018.

Leger som driver egen virksomhet og som har ansatt legesekretærer eller annet helsepersonell, vil etter arbeidsmiljøloven være arbeidsgiver.

Legeforeningen har en rekke medlemmer i ulike typer lederstillinger. Foreningen arbeider for å legge til rette for at leger tar på seg lederstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten.

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

Målet med veilederen er å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid (2008).