– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

I Tidsskriftets utgave nr. 15/2018 deler LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø erfaringer hun og kolleger har gjort fra gruppebasert veiledning i onkologien.

– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

eaph logo

The next conference The Doctor, The Patient and The Workplace will be taking place on 20-21 May 2019, in Oslo. We invite submission of abstracts for oral presentations, workshops and posters before 14 December 2018.

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.