– Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? spør LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 20/2018.

– Når legeyrket går fra å ses på som en livsstil mot å ses på som en jobb, trenger vi å diskutere vår forståelse av denne nye legeprofesjonen, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Overlegens temautgave om sykehuslegenes arbeidsforhold. 

– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

I Tidsskriftets utgave nr. 15/2018 deler LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø erfaringer hun og kolleger har gjort fra gruppebasert veiledning i onkologien.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

eaph logo

The Organising Committee is delighted to announce that registration for the 2019 conference of the European Association for Physician Health The Doctor, The Patient and The Workplace is open.

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.