– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019. 

– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.

– Hvor mye av ansvaret bør legene bære, spør seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 3/2019.

– Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2019.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

eaph logo

The Organising Committee is delighted to welcome you to the 2019 conference of the European Association for Physician Health: The Doctor, The Patient and The Workplace.

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.