Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.

Emneurs i praktiske prosedyrer for allmennpraktiserende leger.

2-3. nov 2018, Torbjørnrud Hotell, Jevnaker.

Vi inviterer til medlemsmøte i Buskerud legeforening. 

Tema: Medlemsfordeler. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP.

Tid: Onsdag 07.11.18 kl 18-20.
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg,  Christian Augusts gate 2, Kongsberg.

Kjære kollega. På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs: Hjertesykdommer. Kurs nr. 3303, med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer/ 15 poeng.