BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte på fredag 5.april klokken 18.00 Kleivstua, Hole. Årsmøteinnkallingen finner du vedlagt.

Ellinor Pay Heitmann ble den første som ble tildelt prisen ”Årets Buskerudlege” på årsmøtet i 2018. Nå er det tid for å få inn forslag til årets Buskerudlege 2019. 

Årsmøtet 2019 vil bli avviklet på Kleivstua, et konferansehotell og møtested på Krogskogen med særpreg og atmosfære. Møtet finner sted fredag kveld 5.4. 2019. 

Sett av kvelden nå! 

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.