Høringer & Uttalelser

Høringsvar på ny spesialisstruktur finner du her.

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

2015

Høringssvar fra NLF om ny spesialiststruktur finner du her.

2012

Her finner du høringsuttalelser som styret i Finnmark Legeforening har levert i 2012.

2008

2009

2010

5 sider. Side 1 av 1