Honnørkomiteen

Honnørkomiteen i Finnmark legeforening består av 

Arve Østlyngen, Alta e-post aoestly@online.no
Marit Vidringstad, Hammerfest
Kathrine Sørestrand Øye

Finnmark Legeforening deler årlig ut "Finnmarksknappen" til sine trofaste medlemmer på  medlemsmøte på høsten. Kriteriene for å motta knappen er å ha arbeidet som lege i Finnmark og vært medlem av Finnmark Legeforening i hhv

  • 5 år for bronse
  • 10 år for sølv
  •  20 år for gull.

Til alle medlemmer i Finnmark Legeforening: Honnørkomiteen i Finnmark Legeforening har med dette gleden av å invitere alle medlemmene til en nominasjonsrunde, der vi ønsker tilsendt forslag på hvem som bør bli beæret med tittelen "Årets Finnmarkslege 2008". Utmerkelsen er tenkt overlevert under festmiddag på FLFs medlemsmøte i Hammerfest fredag 14/11-2008.
Utmerkelsen er tenkt å gå til en lege som på en eller annen måte har utmerket seg på en positiv måte i Finnmark. Honnørkomiteen ønsker ikke å snevre in dette til bare å gjelde reint faglige forhold; utenomfaglige forhold kan definitivt spille en rolle.

Honnørkomiteens presentasjon av prisvinnerne.