Kollegial støttegruppe

Informasjon overfor turnusleger om at Finnmark legeforening har en kollegial støttegruppe