Styret i Finnmark legeforening

Styret i Finnmark legeforening i perioden 01.09.2019 - 31.08.2021

Styret i Finnmark legeforening
Paul Olav Røsbø er ny leder i Finnmark Legeforening

Leder:
Paul Olav Røsbø, allmennlege 
E-post: tyssevassbu@gmail.com  mobil: 99293518

Medlem:
Axel Lupton, allmennlege Kirkenes
E-post: axel.lupton@gmail.com 

Medlem:
Ingrid Wæraas Rønning, Overlege barneavdeling Hammerfest Sykehus,
E-post: iroenning@hotmail.com

Vararepresentant:

1. vara Astrid Teigland, allmennlege Nesseby 
E-post: asteigland@gmail.com 

2. vara Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege 
E-post: ogballo@gmail.com 

 

Fra yrkesforeningene:

Allmennlegeforeningen:
Peter Prydz, Hammerfest

LSA
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege 

YLF:
Har ikke utpekt styrerepresentant.

NAMF:
Dagfinn Langvoll, Bedriftslege Statoil Hammerfest
E-post: dalang@statoil.com

OF:
Arnt Ragnvald Johannessen, Overlege kirurgisk avd. Hammerfest
E-post: arnt.ragnvald.johannessen@finnmarkssykehuset.no

NMF:
Katrine J. Erke

PSL:
Har ikke utpekt styrerepresentant.