Regionsutvalg Nord

Regionsutvalg Nord for perioden 2017 til 2019

Leder: 

Konserntillitsvalgt Ulrika Larsson
ulrika.larsson@helse-nord.no
Telefon 97412380

Utvalget: 

Leder i FLF: Paul Olav Røsbø
Leder i TLF: Jo-Endre Midtbu
Leder i NLF: Margit Steinholt etter 1.4
FTV Finnmarkessykehuset: Arnt Johannessen, FTV OF
FTV UNN: Jan Størmer, midlertidig i påvente av FTV
FTV Nordlandssykehuset: Per Cato Stenhammer, FTV YLF
FTV Helgelandssykehuset: Nils Petter Rundhaug, FTV YLF
PSL: Dag Malm, Tromsø
LVS: Gro Østli Eilertsen, Tromsø
LSA: Kenneth Johansen, Alta
Namf: Hill Øien, Sortland
Nmf: Cecilie Løkken, Tromsø