Kjenner du enkeltpersoner eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig eller humanitært arbeid?
Årsmøtet i Hedmark legeforening avholdes torsdag 29. august kl. 18:00 på Glomdalsmuseet i Elverum.

Hedmark Legeforening arrangerer klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri.

Dato: 4. og 5.4.2019

Sted: Scandic Hotell Hamar

 

På vegne av alle i styret i HELF ønsker jeg alle medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen

leder Hedmark legeforening

Ingen aktiviteter funnet

Hedmark legeforening deler ut en hederspris hvert år.

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og/eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling , frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Prisen skal også stimulere til god klinisk praksis samt bidra til utvikling av gode helsetjenester.

Statuttene for prisen finner du her.

2018: Erik Arnesen

   

Begrunnelse

 

2017: Torkel Bache

Begrunnelse

 

2016: Berit Werner Eriksen

Begrunnelse

Omtale i Mitt Kongsvinger

 

2015: Gabrielle og Geir Erik Nilsen
Begrunnelse 

 

2014: Arne O. Ellingsson

 
Begrunnelse 

 

2013: Per Bjerke


Begrunnelse

 

2012: Ikke utdelt

 

2011: Hans Petter Schjønsby 

 
Begrunnelse 


2010: Ruth og Dag Riise

 

 

 

 

Begrunnelse

 

 Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.

Oversikt over praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved BUP Hedmark og SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
  • Dag Sigurd Salicath, praksiskonsulent SI Kongsvinger

Praksiskoordinator er Karin Frydenberg (praksiskonsulent SI Gjøvik).

Ytterligere opplysninger om personell og aktiviteter finnes på "Fastlegesiden" til SI HF.