Hedmark legeforening inviterer alle medlemmer til Hedmarkseminaret for tredje gang!

Møt kolleger og få faglig påfyll i Trysil fredag 18. - lørdag 19. oktober.

Hedmark Legeforenings kurskomité arrangerer Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter. Kurset er fulltegnet.

Hedmark Legeforening arrangerte klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri 4. og 5.4.2019 på Scandic Hotell Hamar.

 

Presentasjonene fra kurset finner du i høyre marg.

 

På vegne av alle i styret i HELF ønsker jeg alle medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen

leder Hedmark legeforening

Ingen aktiviteter funnet

SLIPS skal behandle saker som gjelder samarbeid mellom primærleger og sykehus, spesielt hvordan oppgaver skal fordeles. 


Hedmark legeforening deler ut en hederspris hvert år.

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og/eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling , frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Prisen skal også stimulere til god klinisk praksis samt bidra til utvikling av gode helsetjenester.

Statuttene for prisen finner du her.

Mottakere og begrunnelser for utdeling av hedersprisen.

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.

Oversikt over praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved BUP Hedmark og SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
  • Dag Sigurd Salicath, praksiskonsulent SI Kongsvinger

Praksiskoordinator er Karin Frydenberg (praksiskonsulent SI Gjøvik).

Ytterligere opplysninger om personell og aktiviteter finnes på "Fastlegesiden" til SI HF.