Hedmark legeforening inviterer alle medlemmer til Hedmarkseminaret for tredje gang!

Møt kolleger og få faglig påfyll i Trysil fredag 18. - lørdag 19. oktober.

Hedmark Legeforenings kurskomité ønsker velkommen til Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 22.-25. september 2019. Det er lange lunchpauser med mulighet til å gå tur eller en trimøkt i svømmebassenget.

Kjenner du enkeltpersoner eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig eller humanitært arbeid?
Årsmøtet i Hedmark legeforening avholdes torsdag 29. august kl. 18:00 på Glomdalsmuseet i Elverum.

Ingen aktiviteter funnet

SLIPS skal behandle saker som gjelder samarbeid mellom primærleger og sykehus, spesielt hvordan oppgaver skal fordeles. 


Hedmark legeforening deler ut en hederspris hvert år.

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og/eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling , frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Prisen skal også stimulere til god klinisk praksis samt bidra til utvikling av gode helsetjenester.

Statuttene for prisen finner du her.

Mottakere og begrunnelser for utdeling av hedersprisen.

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.

Oversikt over praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved BUP Hedmark og SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
  • Dag Sigurd Salicath, praksiskonsulent SI Kongsvinger

Praksiskoordinator er Karin Frydenberg (praksiskonsulent SI Gjøvik).

Ytterligere opplysninger om personell og aktiviteter finnes på "Fastlegesiden" til SI HF.